İkİz gebeliğin anne açısından riskleri

anne 30 Ocak 2012 0
İkİz gebeliğin anne açısından riskleri

Bu risk artışı bebek sayısıyla birlikte eksponansiyel bir şekilde yükselir, yani bebek sayısı arttıkça risk daha da hızlı artar. Aşağıdaki sorunları yaşamamak için çok iyi bir hekimle ikiz hamilelik yolculuğunuza devam etmeniz ve onun takibinde gebeliğinizi sürdürmeniz gerekir.

Anne adayını ilgilendiren riskler

Erken gebelik döneminde görülen gebelik belirtilerinin şiddetinde artış

Erken gebelik döneminde normal gebeliklerin seyrinde görülebilen bulantılar çoğul gebeliklerde genellikle daha sık ve daha şiddetli ortaya çıkarlar ve daha büyük olasılıkla kusmaya neden olurlar. Bunun en muhtemel nedeni çoğul gebeliklerde beta-HCG hormonu kan seviyesinin bebek sayısıyla doğru orantılı olarak artmasıdır.

Gebeliğin erken dönemlerinde şiddetli bulantı-kusma şikâyeti olan durumlarda her zaman çoğul gebelikten şüphelenilir.

Düşük yapma riskinde artış

Çoğul gebeliklerde erken gebelik döneminde düşüklere daha sık rastlanır.

Gebelikte sık görülen belirtilerin şiddetinde ve sıklığında artış

Gebelikte rahimin büyümesiyle oluşan mekanik baskı ve bu baskıya bağlı oluşan belirtiler çoğul gebelikte daha sık görülürler ve daha şiddetli olma eğilimindedirler.

Böylece bel ağrısı, nefes darlığı, özellikle gebeliğin sonlarına doğru ortaya çıkan yürüme zorluğu, basur ve varis gibi sorunlar çoğul gebeliklerde daha şiddetli seyredebilirler.

Kansızlık riski

Gebelik hormonlarının erken gebelik döneminde kan hacmini artırıcı etkisi çoğul gebeliklerde çok daha fazla olur. Kan hücrelerindeki artış ise bu hızlı artışı takip edemediğinden gebeliğin erken dönemlerinden itibaren “kanın sulanmasına bağlı olarak” kansızlık ortaya çıkabilir.

Çoğul gebeliklerde kan hücresi yapımı da belli bir süre sonunda tekil gebeliklere göre daha hızlı olacağından alyuvar yapımında kullanılan demir ve folik asit ihtiyacı belirgin bir şekilde artar. Bu artış dışarıdan verilen ilaçlarla yerine konmadığında alyuvarların yapımının aksaması sonucu kansızlık ve buna bağlı belirtiler daha da şiddetlenebilir.

Erken doğum tehdidi

Çoğul gebeliklerde ortalama gebelik süresi bebek sayısıyla orantılı olarak azalır.

İkiz gebeliklerde gebeliğin ortalama devam etme süresi 37 hafta iken, üçüz gebeliklerde bu süre ortalama 35 haftaya düşer.

Çoğul gebeliklerde bebeğin erken doğmasına neden olan önemli bir olay, bu gebeliklerde mekanik etkilere bağlı olarak suların erken gelmesi riskinin daha fazla olmasıdır.

Hipertansiyon ve preeklampsi ortaya çıkma riskinde artış

Çoğul gebeliklerde preeklampsi ortaya çıkma riski tekil gebeliklere göre daha yüksektir ve bu risk bebek sayısıyla doğru orantılı olarak daha da artar.

Özellikle tek yumurta ikizi taşıyan anne adaylarında bu riskin, çift yumurta ikizi olan annelere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Amniyos sıvısının artmasına bağlı oluşan risklerde artış8

Çoğul gebeliklerin yaklaşık %10’unda amniyos sıvısı normalden fazla olabilmektedir.

Özellikle tek keseli (monoamniyotik) ikiz gebeliklerde aniden ortaya çıkabilen sıvı artışı anne adayında sıvı artışına bağlı şiddetli belirtilere neden olabilmektedir.

Bunun yanında ikiz eşlerinden birinin kanının diğerine geçmesi (“transfüzyon”) de amniyos sıvısında artışa neden olabilmektedir. Bu durum TTTS başlığı altında geniş olarak anlatılmıştır.

– İkizlerin ay ay anne karnındaki gelişimi nasıldır?
– İkiz gebeliğin normal gebelik sürecinden farkı nedir?
– İkiz bebek bekleyen anne adayları nasıl beslenmeli?
– Farklı ikiz gebelik tiplerinde doktor takibi nasıl olmalı?
– İkiz gebeliklerde sorun yaşamamak için nelere dikkat edilmeli?
– İkiz gebelikler için doğum yöntemine nasıl karar verilir?
– İkiz sahibi olan kadınlar doğum sonrasında nelere dikkat etmeli?
– Yapışık ikiz ne demektir?

Comments are closed.